• PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN
    | Trường THPT Nguyễn Huệ | 546 lượt tải | 1 file đính kèm
    PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN I. Văn bản chính luận và ngôn ngữ chính luận1. Tìm hiểu văn bản chính luậna. Văn bản chính luận trung đại và hiện đại- Văn bản chính luận thời xưa được viết theo thể loại: Hịch, cáo, thư, sách, chiếu, biểu.. chủ yếu ...
  • Tiết 77 - 78: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
    | Trường THPT Nguyễn Huệ | 66 lượt tải | 1 file đính kèm
                                              ÔN TẬP TIẾNG VIỆT  1.Phân biệt ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân a/Ngôn ngữ là tài sản chung của XH: -Bao gồm những yếu tố chung cho mọi thành viên trong XH như: âm vị, tiếng,  từ, cụm từ cố định.-Những quy ...
Tư liệu