• LUYỆN ĐỀ
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 211 lượt tải | 1 file đính kèm
    LUYỆN ĐỀĐỀ 1I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:Mẹ ta không có yếm đàonón mê thay nón quai thao đội đầurối ren tay bí tay bầuváy nhuộm bùn, áo nhuộm nâu bốn mùaCái cò ...sung chát...đào chuacâu ca mẹ hát gió đưa về ...
 • Tiết 73-74: ÔN TẬP LÀM VĂN
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 66 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC THAO TÁC NGHỊ LUẬN
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 78 lượt tải | 1 file đính kèm
                                  CÁC THAO TÁC NGHỊ LUẬN           I Khái niệm: 1.Thao tác:Quá trình thực hiện những động tác theo một trình tự và yêu cầu kĩ thuật nhất định 2.Thao tác nghị luận:Mục đích: nhằm thuyết phục người khác đồng ý, đồng cảm ...
 • LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 61 lượt tải | 1 file đính kèm
        LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN I. Khái niệm lập luận trong bài văn nghị luận:1. Tìm hiểu ngữ liệu:- Mục đích lập luận: thuyết phục đối phương từ bỏ ý chí xâm lược.- Lí lẽ:+ Người dùng binh giỏi là ở chỗ biết xét thời thế.+ Được thời có thế thì ...
 • NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA VĂN BẢN VĂN HỌC
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 149 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LẬP DÀN Ý TRONG VĂN NGHỊ LUẬN
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 68 lượt tải | 1 file đính kèm
  LẬP DÀN Ý TRONG VĂN NGHỊ LUẬNI. Tác dụng của việc lập dàn ý:1. Lập dàn ý:  Là công việc lựa chọn và sắp xếp những nội dung cơ bản dự định triển khai vào bố cục ba phần của văn bản.2. Tác dụng:- Dự kiến được những nội dung chủ yếu, những luận điểm, ...
 • Văn bản văn học
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 136 lượt tải | 1 file đính kèm
                                            VĂN BẢN VĂN HỌCI. Tiêu chí chủ yếu của văn bản văn học:Ngày nay đa số nhận diện một văn bản văn học theo những tiêu chí sau:1. Văn bản văn học (truyện cổ tích, bài thơ, cuốn tiểu ...
 • Viết quảng cáo
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 81 lượt tải | 1 file đính kèm
                                                                                       Viết quảng cáoI. Vai trò và yêu cầu chung của văn bản quảng cáo1. Văn bản quảng cáo trong đời sống:Các văn bản trên quảng cáo về:- Sản phẩm vi tính (máy mới chính ...
 • Tiết 55: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 103 lượt tải | 1 file đính kèm
Tư liệu