• BÀI 23. PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 105 lượt tải | 1 file đính kèm
  BÀI 23. PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII I. PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (CUỐI THẾ KỶ XVIII)- Giữa thế kỷ XVIII chế độ phong kiến ở cả Đàng Ngoài, Đàng Trong khủng hoảng sâu ...
 • BÀI 22. TÌNH HÌNH KINH TẾ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 105 lượt tải | 1 file đính kèm
  BÀI 22. TÌNH HÌNH KINH TẾ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIIII- Tình hình nông nghiệp ở các thế kỷ XVI - XVIII-  TK XV- XVII: nông nghiệp sa sút, mất mùa đói kém liên miên.- Từ nửa sau thế kỷ XVII, tình hình chính trị ổn định, nông nghiệp 2 Đàng phát triển.+ ...
 • BÀI 21. NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TRONG CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 85 lượt tải | 1 file đính kèm
  CHƯƠNG III. VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XVI ĐẾN THẾ KỶ XVIIIBÀI 21. NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TRONG CÁC THẾ KỶ XVI - XVIIII- Sự sụp đổ của nhà Lê, nhà Mạc thành lậpa, Sự thành lập nhà Mạc.- Đầu thế kỷ XVI nhà Lê sơ lâm vào khủng hoảng suy yếu.- ...
 • Bài 20: Chiến sự lan rộng ra toàn quốc Cuộc kháng chiến của nhân dân ta Từ năm 1873 đến năm 1884. nhà Nguyễn đầu hàng
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 160 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài 20: Chiến sự lan rộng ra toàn quốcCuộc kháng chiến của nhân dân taTừ năm 1873 đến năm 1884. nhà Nguyễn đầu hàng1. Kiểm tra bài cũ2. Dẫn dắt vào bài mới3. Tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp.Kiến thức HS cần nắm I. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc ...
 • Bài 18:ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945)
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 83 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài 18:ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945)          1. Dẫn dắt vào bài mới:          2. Tổ chức các hoạt động dạy học trên lớpKiến thức HS cần nắmI. Những kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới hiện đại (1917 - 1945)Niên ...
 • Bài 19:Nhân dân Việt Nam kháng chíên Chống pháp xâm lược (từ 1885 đến trước 1873)
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 180 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chíênChống pháp xâm lược (từ 1885 đến trước 1873)1. Kiểm tra bài cũ2. Dẫn dắt vào bài mớiNgày 31/8/1858 thực dân Pháp nổ súng chính thức mở màn cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ngay từ đầu, quân ta đã anh dũng ...
 • Bài 17:CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 255 lượt tải | 1 file đính kèm
   Chương IV:CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)Bài 17:CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)          1. Kiểm tra bài cũ          2. Dẫn dắt vào bài mới          3. Tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp:Kiến thức HS cần nắmI. Con đường ...
 • Bài 16:CÁC NƯỚC ĐÔNG NÁM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 70 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài 16:CÁC NƯỚC ĐÔNG NÁM ÁGIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)          1. Kiểm tra bài cũ          2. Giới thiệu bài mới          3. Tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp:Kiến thức HS cần nắmI. Tình hình các nước Đông Nam Á sau Chiến ...
 • Bài 15:PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ (1918 - 1939)
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 58 lượt tải | 1 file đính kèm
   Chương III:CÁC NƯỚC CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)Bài 15:PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ(1918 - 1939)          1. Kiểm tra bài cũ          2. Giới thiệu bài mới          3. Tổ chức các hoạt động dạy học trên ...
 • BÀI 19. NHỮNG CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG NGOẠI XÂM Ở CÁC THẾ KỶ X – XV.
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 76 lượt tải | 1 file đính kèm
  BÀI 19. NHỮNG CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG NGOẠI XÂM Ở CÁCTHẾ KỶ X – XV.I. CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG1. Kháng chiến chống Tống thời tiền Lê- Năm 980 vua Tống cử quân sang xâm lược nước ta.- Trước tình hình đó, Lê Hoàn được  suy tôn làm ...
 • BÀI 20. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 93 lượt tải | 1 file đính kèm
  BÀI 20. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONGCÁC THẾ KỶ X - XVI. TƯ TƯỞNG TÔN GIÁOỞ thời kỳ độc lập, Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện phát triển mạnh.+ Nho giáo-Thời Lý, Trần Nho giáo dần dần trở thành hệ tư tưởng chính thống của ...
 • BÀI 18.CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 91 lượt tải | 1 file đính kèm
  BÀI 18.CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV1. Mở rộng, phát triển nông nghiệpa, Bối cảnh lịch sử thế kỷ X - XV:- Thế kỷ X - XV là thời kỳ tồn tại của các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ.Þ thuận lợi để ...
Tư liệu