• Bài 11 ( Tiết 2)
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 88 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 9( Tiết 1)
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 67 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Bài 11
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 208 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 15: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI. (Nguồn: ST)
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
                   Bài 15: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI.1. Vai trò và nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.(học sinh tự đọc)2. Nguyên tắc của chính sách đối ngoại.( học sinh tự học)3. Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại.- Chủ động và tích cực ...
 • Bài 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HOÁ (Nguồn: ST)
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 66 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HOÁ   (Tiết 2)Để đất nước phát triển và thu hẹp khoảng cách với các nước tiên tiến ở khu vực và trên thế giới thì chúng phải có chính sách khoa học và công nghệ đúng đắn và phù hợp. ...
Tư liệu