Học sinh THPT dự kiến sẽ học tối thiểu 6 -7 môn

Theo báo cáo tổng hợp và tiếp thu các kiến nghị cơ bản về dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, Bộ GDĐT cho biết, chương trình sẽ phân ...

Học sinh THPT dự kiến sẽ học tối thiểu 6 -7 môn

 

Theo báo cáo tổng hợp và tiếp thu các kiến nghị cơ bản về dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, Bộ GDĐT cho biết, chương trình sẽ phân hóa mạnh và sâu dần, đặc biệt ở khối THPT.

Bậc THPT có 4 môn bắt buộc và nhiều môn tự chọn

Theo đó, chương trình giáo dục phổ thông mới đáp ứng yêu cầu của giai đoạn giáo dục cơ bản (gồm cấp tiểu học 5 năm và cấp THCS 4 năm) là bảo đảm trang bị cho học sinh tri thức phổ thông nền tảng, toàn diện, cần thiết, đáp ứng yêu cầu phân luồng sau THCS; giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp THPT 3 năm) bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp phù hợp với năng lực, nguyện vọng và chuẩn bị cho giai đoạn sau giáo dục phổ thông có chất lượng.

Chương trình giáo dục phổ thông mới đã xác định các lĩnh vực giáo dục, định hướng nội dung giáo dục bắt buộc ở từng lĩnh vực giáo dục và phân chia vào các môn học ở từng cấp học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc.

Học sinh THPT dự kiến sẽ học tối thiểu 6 7 môn

Hình minh họa.

Hệ thống các môn học, chuyên đề học tập và hoạt động trải nghiệm sáng tạo được chia thành các môn học bắt buộc và các môn học tự chọn; bảo đảm cân đối nội dung các lĩnh vực giáo dục, phù hợp với từng giai đoạn giáo dục, cấp học, lớp học; thống nhất giữa các lớp học trước với các lớp học sau; tích hợp mạnh ở các lớp học dưới, phân hoá dần ở các lớp học trên.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Vinh Hiển cho rằng trong dự thảo chương trình tổng thể, chương trình cấp THPT được xây dựng theo tinh thần đảm bảo phân hóa mạnh và sâu dần từ lớp 10 đến lớp 12.

Học sinh THPT học tối thiểu 6 hoặc 7 môn và các chuyên đề học tập, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trong đó có 4 môn bắt buộc là Ngữ văn 1, Toán 1, Công dân với Tổ quốc, Ngoại ngữ 1. Ngoài các môn bắt buộc, học sinh được tự chọn các môn (từ lớp 10) và chuyên đề học tập (từ lớp 11).

Các môn tự chọn gồm có Tự chọn tùy ý (tự chọn 1, không bắt buộc): Nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Ngoại ngữ 2; Các môn tự chọn theo nhóm môn (tự chọn 2) gồm các định hướng khoa học tự nhiên hoặc công nghệ - kỹ thuật, định hướng khoa học xã hội và nhân văn, định hướng nghệ thuật hoặc thể dục thể thao; Các môn hoạt động trải nghiệm sáng tạo, chuyên đề học tập (tự chọn 3).

Bộ GDĐT khẳng định tổng số môn học bắt buộc và tự chọn mà học sinh phải học trong chương trình mới không hề nhiều so với các nước trong khu vực và thế giới. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến, Bộ GDĐT sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham khảo quy định cấu trúc môn học tự chọn 3 nên có một số mô đun bắt buộc và các mô đun còn lại là tự chọn.

Lịch sử được tích hợp vào Công dân với Tổ quốc

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết, theo dự thảo chương trình tổng thể, ở THPT, môn Công dân với Tổ quốc là 1 trong 4 môn học bắt buộc, tích hợp của 3 phân môn Đạo đức - công dân; Lịch sử và Quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông mới là định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; định hướng giá trị công dân (quyền và nghĩa vụ), hội nhập quốc tế; tuân thủ Luật giáo dục quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, học sinh THPT có thể tự chọn học Lịch sử ở môn Khoa học xã hội hoặc môn Lịch sử (tự chọn 2) và một số chuyên đề học tập mở rộng, chuyên sâu về Lịch sử (tự chọn 3).

Trước các ý kiến đề nghị bổ sung các phẩm chất như chăm sóc, bảo vệ môi trường, trung thực, tự tin, tự trọng…, Bộ GDĐT cho biết, dự thảo chương trình tổng thể đề xuất 3 phẩm chất thuộc 3 khía cạnh khác nhau: “Sống yêu thương”, “Sống tự chủ” và “Sống trách nhiệm”. Tiếp thu các góp ý, Bộ sẽ tiến hành điều chỉnh, bổ sung nội hàm và biểu hiện của học sinh đối với từng phẩm chất.

Theo Bạch Dương/Infonet.vn

Nguồn: tuyen3.webbi.info
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều