Học viện nông nghiệp Việt Nam là một trong những đơn vị đào tạo hàng đầu về chất lượng. Nhiều chuyên ngành đào tạo có đầu ra tốt. Nhà trường thông tin để các em biết chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020

 

 

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều