• Bài 17: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI
    | Trường THPT Nguyễn Huệ | 70 lượt tải | 1 file đính kèm
    Bài 17: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI1. Khái niệm chương trình conChương trình con là một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định và có thể được thực hiện (được gọi) từ nhiều vị trí trong chương trình.Một số lợi ích của việc sừ dụng chương trình ...
  • Phương pháp biến đổi tròng tích phân
    | Trường THPT Nguyễn Huệ | 68 lượt tải | 1 file đính kèm
  • CHỦ ĐỀ: HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
    | Trường THPT Nguyễn Huệ | 72 lượt tải | 1 file đính kèm
Tư liệu