Tiết 77 - 78: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT

Ngày đăng: 01/04/2020 33 lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải vềTiet__77-78__oN_TaP_TIeNG_VIeT_ea41a76f80.docx
Mô tả:

                                          ÔN TẬP TIẾNG VIỆT

 

 

1.Phân biệt ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân

a/Ngôn ngữ là tài sản chung của XH:

 

-Bao gồm những yếu tố chung cho mọi thành viên trong XH như: âm vị, tiếng,  từ, cụm từ cố định.

-Những quy tắc NP chung cho mọi người cần tuân  theo như: tổ chức câu, trật tự từ, dấu câu,...

-Ngôn ngữ là sản phẩm chung của hoạt động giao tiếp xã hội.

b/Lời nói cá nhân:

-Sự vận dụng các yếu tố chung để tạo thành lời nói cụ thể.

-Vận dụng linh hoạt các quy tắc ngữ pháp.

-Mang dấu ấn cá nhân  về nhiều phương diện như: trình độ, hoàn cảnh sống, sở thích cá nhân,...

2. Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ làm cơ sở cho việc sử dụng từ ngữ và tạo lập lời nói, đồng thời làm căn cứ để lĩnh hội được nội dung ý nghĩa của lời nói.

3. 2 thành phần nghĩa của câu

a/Nghĩa sự việc: nghĩa tương ứng với sự việc được đề cập đến trong câu

- Sự việc có thể là hành động, trạng thái, quá trình, tư thế, sự tồn tại, quan hệ

- Do  CN, VN, trạng ngữ, khởi ngữ, thành phần phụ khác của câu biểu hiện 

b/Nghĩa tình thái: thái độ, sự đánh giá của người nói  sự việc ; người nghe.

- Biểu hiện  qua  các từ ngữ tình thái

4. Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

1. Tiếng là đơn vị cơ sở của  ngữ pháp

2. Từ không biến đổi hình thái

3. Ý nghĩa  ngữ pháp : ở chỗ sắp đặt từ theo thứ tự trước sau và cách dùng hư từ 

5 .PCNN Báo chí :

*Các phương tiện diễn đạt:

+Từ vựng (phong phú) cho từng loại

+Ngữ pháp: câu đa dạng, ngắn gọn

+Biện pháp tu từ: không hạn chế

* Đặc trưng cơ bản:

+Tính thông tin, thời sự

+Tính ngắn gọn

+Tính sinh động hấp dẫn

6. PCNN Chính luận

*Các phương tiện diễn đạt:

+Từ ngữ chung, lớp từ chính trị

+NP: câu chuẩn mực

+Biện pháp tu từ: sử dụng nhiều

* Đặc trưng cơ bản:

+Tính công khai về quan điểm chính trị

+Tính chặt chẽ trong diễn đạt suy luận

+Tính truyền cảm, thuyết phục.

 

Bài viết liên quan
Tư liệu