Bài 16:CÁC NƯỚC ĐÔNG NÁM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

Ngày đăng: 09/04/2020 42 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:

Bài 16:CÁC NƯỚC ĐÔNG NÁM Á

GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

          1. Kiểm tra bài cũ

          2. Giới thiệu bài mới

          3. Tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp:

Kiến thức HS cần nắm

I. Tình hình các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

1. Tình hình kinh tế, chính trị - xã hội.

a. Về kinh tế:

- Bị lôi cuốn vào hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa.

+ Thị trường tiêu thụ.

+ Cung cấp nguyên liệu thô.

b. Về chính trị:

-  Chính quyền thực dân khống chế và thâu tóm mọi quyền lực.

c. Về xã hội:

- Sự phân hóa giai cấp diễn ra sâu sắc.

- Giai cấp tư sản dân tộc lớn mạnh, đồng thời giai cấp vô sản tăng nhanh về số lượng và ý thức cách mạng.

d. Cách mạng tháng Mười cũng tác động mạnh mẽ và thúc đẩy phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á.

2. Khái quát chung về phong trào độc lập ở Đông Nam Á

- Bước phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc tư sản:

- Xu hướng vô sản xuất hiện đầu thế kỷ XX:

+ Phát triển nhanh dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản

+ Lãnh đạo cách mạng: đưa phong trào trở nên sôi nổi, quyết liệt.

II. Phong Trào độc lập dân tộc ở Inđônêxia ( đọc thêm )

 

III. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Campuchia

 

IV. Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh ở Mã Lai và Miến Điện ( đọc thêm )

 V. Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm (Thái Lan) ( đọc thêm )

 

 

Tư liệu