Bài 15:PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ (1918 - 1939)

Ngày đăng: 09/04/2020 41 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:

 

Chương III:CÁC NƯỚC CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

Bài 15:PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ

(1918 - 1939)

          1. Kiểm tra bài cũ

          2. Giới thiệu bài mới

          3. Tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp:

Kiến thức HS cần nắm

 

I. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc (1919-1939)

1. Phong trào Ngũ Tứ và sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

 

- Phong trào Ngũ Tứ (ngày 4/5/1919)

 

-Học sinh, sinh viên, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp khác trong xã hội.

 

2. Chiến tranh Bắc Phạt (1926 - 1927) và nội chiến Quốc - Cộng (1927 - 1937)

 

- Nội chiến Quốc - Cộng (1927 - 1937).

+ Kéo dài 10 năm.

 

+ Nhiều lần tấn công Cộng sản.

 

+ Vạn lý Trường Chinh (tháng 10/11934).

 

+ Tháng 7/1937: Nhật Bản xâm lược, nội chiến kết thúc.

+ Cuộc kháng chiến chống Nhật.

 

II. Phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ (1918 - 1939)

 

1. Trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918 - 1929)

 

- Đảng Quốc đại do M.Gan-đi lãnh đạo.

 

- Hòa bình, không sử dụng bạo lực.

 

- Học sinh, sinh viên, công nhân lôi cuốn mọi tầng lớp tham gia.

 

- Tẩy chay hàng Anh không nộp thuế.

 

- Cùng với sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tháng 12/1925 Đảng Cộng sản Ấn Độ được thành lập.

 

 

 

- Như thời kỳ 1918 - 1922

 

- Như thời kỳ 1918 - 1922.

 

- Chống độc quyền muối, bất hợp tác

- Liên kết tất cả các lực lượng để hình thành Mặt trần thống nhất

 

 

Bài viết liên quan
Tư liệu