• Bài 20: Chiến sự lan rộng ra toàn quốc Cuộc kháng chiến của nhân dân ta Từ năm 1873 đến năm 1884. nhà Nguyễn đầu hàng
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 134 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài 20: Chiến sự lan rộng ra toàn quốcCuộc kháng chiến của nhân dân taTừ năm 1873 đến năm 1884. nhà Nguyễn đầu hàng1. Kiểm tra bài cũ2. Dẫn dắt vào bài mới3. Tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp.Kiến thức HS cần nắm I. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc ...
 • Bài 18:ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945)
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 55 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài 18:ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945)          1. Dẫn dắt vào bài mới:          2. Tổ chức các hoạt động dạy học trên lớpKiến thức HS cần nắmI. Những kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới hiện đại (1917 - 1945)Niên ...
 • Bài 19:Nhân dân Việt Nam kháng chíên Chống pháp xâm lược (từ 1885 đến trước 1873)
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 71 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chíênChống pháp xâm lược (từ 1885 đến trước 1873)1. Kiểm tra bài cũ2. Dẫn dắt vào bài mớiNgày 31/8/1858 thực dân Pháp nổ súng chính thức mở màn cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ngay từ đầu, quân ta đã anh dũng ...
 • Bài 17:CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 123 lượt tải | 1 file đính kèm
   Chương IV:CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)Bài 17:CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945)          1. Kiểm tra bài cũ          2. Dẫn dắt vào bài mới          3. Tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp:Kiến thức HS cần nắmI. Con đường ...
 • Bài 16:CÁC NƯỚC ĐÔNG NÁM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 43 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài 16:CÁC NƯỚC ĐÔNG NÁM ÁGIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)          1. Kiểm tra bài cũ          2. Giới thiệu bài mới          3. Tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp:Kiến thức HS cần nắmI. Tình hình các nước Đông Nam Á sau Chiến ...
 • Bài 15:PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ (1918 - 1939)
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 42 lượt tải | 1 file đính kèm
   Chương III:CÁC NƯỚC CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)Bài 15:PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ(1918 - 1939)          1. Kiểm tra bài cũ          2. Giới thiệu bài mới          3. Tổ chức các hoạt động dạy học trên ...
Tư liệu