• BÀI 23. PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 72 lượt tải | 1 file đính kèm
  BÀI 23. PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII I. PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (CUỐI THẾ KỶ XVIII)- Giữa thế kỷ XVIII chế độ phong kiến ở cả Đàng Ngoài, Đàng Trong khủng hoảng sâu ...
 • BÀI 22. TÌNH HÌNH KINH TẾ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 74 lượt tải | 1 file đính kèm
  BÀI 22. TÌNH HÌNH KINH TẾ Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIIII- Tình hình nông nghiệp ở các thế kỷ XVI - XVIII-  TK XV- XVII: nông nghiệp sa sút, mất mùa đói kém liên miên.- Từ nửa sau thế kỷ XVII, tình hình chính trị ổn định, nông nghiệp 2 Đàng phát triển.+ ...
 • BÀI 21. NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TRONG CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 59 lượt tải | 1 file đính kèm
  CHƯƠNG III. VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XVI ĐẾN THẾ KỶ XVIIIBÀI 21. NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TRONG CÁC THẾ KỶ XVI - XVIIII- Sự sụp đổ của nhà Lê, nhà Mạc thành lậpa, Sự thành lập nhà Mạc.- Đầu thế kỷ XVI nhà Lê sơ lâm vào khủng hoảng suy yếu.- ...
 • BÀI 19. NHỮNG CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG NGOẠI XÂM Ở CÁC THẾ KỶ X – XV.
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
  BÀI 19. NHỮNG CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG NGOẠI XÂM Ở CÁCTHẾ KỶ X – XV.I. CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG1. Kháng chiến chống Tống thời tiền Lê- Năm 980 vua Tống cử quân sang xâm lược nước ta.- Trước tình hình đó, Lê Hoàn được  suy tôn làm ...
 • BÀI 20. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 67 lượt tải | 1 file đính kèm
  BÀI 20. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONGCÁC THẾ KỶ X - XVI. TƯ TƯỞNG TÔN GIÁOỞ thời kỳ độc lập, Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện phát triển mạnh.+ Nho giáo-Thời Lý, Trần Nho giáo dần dần trở thành hệ tư tưởng chính thống của ...
 • BÀI 18.CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 60 lượt tải | 1 file đính kèm
  BÀI 18.CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV1. Mở rộng, phát triển nông nghiệpa, Bối cảnh lịch sử thế kỷ X - XV:- Thế kỷ X - XV là thời kỳ tồn tại của các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ.Þ thuận lợi để ...
 • BÀI 16. THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Tiếp theo)
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 93 lượt tải | 1 file đính kèm
  BÀI 16. THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬPDÂN TỘC (Tiếp theo)II. CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (THẾ KỶ I - ĐẦU THẾ KỶ X)Khái quát phong trào đấu tranh từ thế kỷ I đến đầu thế kỷ X.Thời gianTên cuộc khởi nghĩaĐịa bàn40100, 137, 144157178, ...
 • BÀI 15. THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (TỪ TK II TCN ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ X)
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 37 lượt tải | 1 file đính kèm
  BÀI 15. THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬPDÂN TỘC (TỪ TK II TCN ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ X)I/ CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM1. Chế độ cai trịa. Tổ chức bộ máy cai trị- Các triều ...
 • BÀI 14. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 36 lượt tải | 1 file đính kèm
  BÀI 14. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM1. Quốc gia Văn Lang - Âu Lạc.a, Cơ sở hình thành Nhà nước. - Kinh tế: Đầu thiên niên kỷ I TCN cư dân văn hóa đã biết sử dụng công cụ đồng phổ biến và bắt đầu biết sử dụng công cụ sắt.+ Nông nghiệp ...
 • BÀI 13. VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THỦY
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 35 lượt tải | 1 file đính kèm
  CHƯƠNG I. VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỶ XBÀI 13. VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THỦY 1. Dấu tích của Người tối cổ ở Việt Nam- Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu tích Người tối cổ có niên đại cách đây 30 - 40 vạn năm và nhiều công cụ đá ghè đẽo thô ...
Tư liệu