BÀI 12. Ô-XTRÂY-LI-A TIẾT 2. THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ DÂN CƯ Ở Ô-XTRÂY-LI-A

Ngày đăng: 09/04/2020 72 lượt xem
Mô tả:

BÀI 12. Ô-XTRÂY-LI-A TIẾT 2.

THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ DÂN CƯ Ở Ô-XTRÂY-LI-A

 *Nội dung bài học

I.YÊU CẦU CỦA BÀI THỰC HÀNH:

- Viết báo cáo ngắn về dân cư của Ô-xtrây-li-a với nội dung:

+ Số dân và quá trình phát triển dân số.

+ Sự phân bố dân cư.

+ Chất lượng dân cư và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế-xã hội của Ô-xtrây-li-a.

II.HƯỚNG DẪN:

1. Viết báo cáo ngắn về dân cư Ô-xtrây-li-a

- Dựa vào bảng 12 và các bảng số liệu trong SGK, cùng với kiến thức thực tế để viết báo cáo ngắn về Ô-xtrây-li-a.

- Báo cáo cần đảm bảo những nội dung sau:

+ Số dân và quá trình tăng trưởng dân số.

+ Sự phân bố dân cư và cơ cấu dân cư.

+ Chất lượng dân cư và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế, xã hội của Ô-xtrây-li-a.

2. Trình bày trước lớp kết quả làm việc của bản thân trong thời gian ngắn:

- Báo cáo cần ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung yêu cầu.

- Trình bày báo cáo rõ rang không trình bày theo kiểu đọc văn.

- Sau khi trình bày xong cần có lập trường để bảo vệ quan điểm của mình.

III.TIẾN HÀNH:

Tên báo cáo: Những đặc điểm cơ bản của dân cư Ô-xtrây-li-a.

1. Dân số ít, dân số tăng chủ yếu do nhập cư.

-  Số dân ít (hơn 19 triệu người), dân số tăng chậm (1900 là 4,7 triệu người, 2000 là 19,2 triệu người)

- Tỉ lệ gia tăng dân số thấp: 1,3%năm 1975- 2000.

- Dân số tăng chủ yếu do nhập cư: 95% gốc Âu, 4% gốc Á, 1% thổ dân; là quốc gia đa văn hoá, đa dân tộc, đa tôn giáo.

2. Sự phân bố dân cư rất không đồng đề:

- Có mất độ dân số thưa thớt nhất (2,4 người/km2).

- Phân bố rất không đồng đều: 90% tập trung ở phía Đông, Đông Nam, Tây nam; chỉ 3% diện tích. Còn 97% diện tích còn lại hầu như khong có dân số.

mật độ trung bình khoảng 0,03 người/km2. 85% dân số sông trong thành thị.

3. Những đặc tính chất lượng của dân cư:

- Có trình độ học vấn cao: tỉ lệ phổ cập giáo dục và tốt nghiệp THPT đứng đầu thế giới.

- Chỉ số phát triển cn người ở thứ hạng cao trên thế giới.

- Lực lượng lao động có trình độ khoa học cao.

 

4. Kiểm tra, đánh giá: 

            1. Năm 2005 dân số Ô-xtrây-li-a là bao nhiêu?

            A. 19,2 triệu người.                                   B. 20,4 triệu người.         

          C. 22,4 triệu người.                                        D. 24,2 triệu người.

            2. 95% dân cư của Ô-xtrây-li-a có nguồn gốc:

            A. châu Á.                                                 B. Châu Âu.                     

          C. Châu Phi.                                                D. Bản địa và cư dan đảo.

 

 

Tư liệu