Bài 10: CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA

Ngày đăng: 03/04/2020 48 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:

Bài 10: CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA

Tiết 3 - THỰC HÀNH: TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI CỦA NỀN KINH TẾ

TRUNG QUỐC

1.Thay đổi trong giá trị GDP:

- Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc:

Năm

1985

1995

2004

Tỉ trọng GDP(%)

1,93

2,37

4,03

- Nhận xét:

+ GDP của Trung Quốc tăng nhanh, sau 19 năm tăng gần 7 lần.

+ Tỉ trọng GDP của Trung Quốc đóng góp vào GDP của thế giới tăng từ 1,93% năm 1985 lên 4,03% năm 2004.

+ Trung Quốc ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới.

2.Thay đổi trong sản lượng nông nghiệp:

+ Từ năm 1985 đến năm 2004, nhìn chung sản lượng các nông sản của Trung Quốc đều tăng.

+ Từ năm 1995 - 2000 một số nông sản  giảm sản lượng (lương thực, bông, mía)

+ Một số nông sản có sản lượng đứng đầu thế giới (lương thực, bông, lạc, thịt lợn...)

3.Thay đổi trong cơ cấu xuất nhập khẩu

- Vẽ 3 biểu đồ hình tròn: Đẹp, đúng, chính xác có tên biểu đồ, có chú thích biểu đồ.

- Nhận xét:

+ Tỉ trọng xuất khẩu tăng lên từ năm 1985 đến năm 1995, sau đó lại giảm vào năm 2004. Nhưng nhìn chung từ năm 1985 đến năm 2004 tỉ trọng xuất khẩu tăng.

+ Tỉ trọng nhập khẩu giảm từ năm 1985 đến năm 1995, sau đó lại tăng vào năm 2004. Nhưng nhìn chung cả thời kì giảm.

+  Năm 1985 Trung Quốc nhập siêu.

+ Các năm 1995, 2004 TQ xuất siêu.

=> Cán cân xuất nhập khẩu thể hiện sự phát triển của nền kinh tế TQ.

Bài viết liên quan
Tư liệu