• Ôn tập: Bài 10
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 92 lượt tải | 1 file đính kèm
  p.
 • Ôn tập bài 9
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 38 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ôn tập: Bài 12
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 35 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ôn tập: Bài 11
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 35 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BÀI 12. Ô-XTRÂY-LI-A TIẾT 2. THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ DÂN CƯ Ở Ô-XTRÂY-LI-A
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 42 lượt tải | 0 file đính kèm
  BÀI 12. Ô-XTRÂY-LI-A TIẾT 2. THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ DÂN CƯ Ở Ô-XTRÂY-LI-A *Nội dung bài họcI.YÊU CẦU CỦA BÀI THỰC HÀNH:- Viết báo cáo ngắn về dân cư của Ô-xtrây-li-a với nội dung:+ Số dân và quá trình phát triển dân số.+ Sự phân bố dân cư.+ Chất ...
 • Bài 10: CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 49 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài 10: CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOATiết 3 - THỰC HÀNH: TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI CỦA NỀN KINH TẾTRUNG QUỐC1.Thay đổi trong giá trị GDP:- Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc:Năm198519952004Tỉ trọng GDP(%)1,932,374,03- Nhận xét:+ GDP của Trung Quốc tăng ...
 • Bài 11: KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 43 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài 11: KHU VỰC ĐÔNG NAM ÁTiết 4-  THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦAĐÔNG NAM Á1. Hoạt động du lịch:* Vẽ biểu đồ:- Vẽ biểu đồ hình cột, vẽ hệ trục toạ độ gồm hai trục tung thể hiện cho số khách du lịch (triệu lượt người) và chi ...
Tư liệu