• Ôn tập: Bài 26 đến 34
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 40 lượt tải | 0 file đính kèm
  Bài 26: Cơ cấu nền kinh tếI.NHẬN BIẾTCâu 1: Trong các căn cứ sau đây căn cứ nào để phân loại nguồn lực?A. Vai trò và thuộc tính.B. Nguồn gốc và phạm vi lãnh thổ.C. Mức độ ảnh hưởng.D. Thời gian và công dụng.Câu 2: Căn cứ vào yếu tố nào sau đây để ...
 • Ôn tập: BÀI 35 đến 42
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 35 lượt tải | 1 file đính kèm
  BÀI 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ  I.NHẬN BIẾTCâu 1. Dịch vụ không phải là ngành?          A. Phục vụ nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.          B. Góp phần giải quyết việc làm.          C. Trực ...
 • Ôn tập: BÀI 22 đến 25
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 37 lượt tải | 1 file đính kèm
  BÀI 22. DÂN SỐ VÀ SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ I.NHẬN BIẾTCâu 1. Nhân tố nào quyết định sự biến động dân số trên thế giới?A. Sinh đẻ và tử vong.B. Số trẻ tử vong hằng năm.C. Số người nhập cư.D. Số người xuất cư.Câu 2. Đâu là động lực phát triển dân số thế ...
 • BÀI 38: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO NGẮN VỀ KÊNH ĐÀO XUY-Ê VÀ KÊNH ĐÀO PA-NA-MA
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 39 lượt tải | 0 file đính kèm
 • BÀI 34: THỰC HÀNH VẼ BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI
  | Trường THPT Nguyễn Huệ | 44 lượt tải | 1 file đính kèm
  SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI  * Nội dung bài học :I.Yêu cầu:1.Vẽ trên cùng một hệ tọa độ các đồ thị thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp: Than, dầu mỏ, điện, thép.2.Nhận xét biểu đồ- Sản phẩm của các ngành công nghiệp cụ thể- ...
Tư liệu